Tjänster

Våra verkstadstjänster


Vi utför de allra flesta typer av service, motorreparationer och monteringar.

Vi är en oberoende båtservice som utför service enligt motortillverkarens riktlinjer.


Nedan finner ni standardpriser för de några vanligaste arbetena. 

Rutinservice ingår

följande moment när de är applicerbara:


 1. provkörning motor
 2. smörjning av motor
 3. rengöring bränslesil
 4. byte växelhusolja
 5. byte motorolja
 6. byte oljefilter
 7. byte bränsle¬filter
 8. byte luftfilter
 9. kontroll/byte tändstift
 10. kontroll/byte anoder
 11. smörjning propelleraxel
 12. konservering
 13. utvändig och invändig rengöring 

Kontroll av växelhus ingår


 1. demontering växelhus
 2. kontroll av axlar
 3. demontering av vattenpump (impeller)
 4. kontroll och eventuelt byte vattenpump kontroll av inre korrision
 5. smörjning av bultar och axlar
 6. olja byte i växelhus

I priserna ingår ej


kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc).  Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras timtaxa och material. 

Service priser för utombordare 

Motor storlek

2-takt rutinservice

4-takt rutinservice

Växälhus kontroll

Kontroll termostat

Montering och de-montering

Vinter-förvaring

Byte impeller

0-6 hk

1280.-

1570.-

700.-

290.-

500.-

400.-

560.-

7-15 hk

1530.-

1830.-

890.-

380.-

700.-

450.-

750.-

16-25 hk

1.650.-

1970.-

930.-

420.-

900.-

500.-

790.-

26-49 hk

2140.-

2680.-

950.-

430.-

1800.-

600.-

810.-

50-69 hk

2420.-

2910.-

1100.-

480.-

1999.-

700.-

960.-

70-125 hk

2790.-

3320.-

1240.-

540.-

2100.-

850.-

1100.-

126-150 hk

3180.-

3810.-

1300.-

560.-

2200.-

999.-

1160.-

151-199 hk

3670.-

4400.-

1480.-

600.-

2500.-

1100.-

1240.-

200- hk

4220.-

5000.-

1480.-

690.-

2600.-

1200.-

1340.-

V4-V8

5500.-

1350.-

600.-

1600.-

1200.-

1200.-